จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
จัดสัมนา ณ สพท.1 จังหวัดสมุทรปราการ
    จัดสัมนาโครงการ "การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย" ให้กับอาจารย์ในเขต สพท.1 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที... 
จัดอบรมที่ โรงเรียนพิบูลประชาบาล
    ... 
ผู้บริหารกลุ่ม รร.เทศบาลนครตรัง
    เมื่อวันที่ 13กันยายน 2549 ผู้บริหารกลุ่ม รร.เทศบาลนครตรัง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสาระสนเทศบนเครือข... 
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง
    วันที่ 12 กันยายน 2549 คณะเจ้าครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง เข้าร่วมอบรมสัมมนา "เทคโนโลยีเ... 
โรงเรียนวัดสุทธิ
    วันที่31 กรกฏาคม2549 คณะเจ้าครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดสุทธิเข้าร่วมอบรมสัมมนา "เทคโนโลยีเพื่อการเรีย... 
อบต.หนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์
    เมื่อวันที่8 สิงหาคม2549 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ร่วมกับอบต.หนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์ได้จ... 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่29 มิถุนายน 2549 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมี อาจารย์จารุกิตติ์ วิระ... 
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
    ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้ โดย อ.จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ได้จัดสัมนาเรื่อง การเรียนรู้... 
โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์
    วันที่ 27มิถุนายน 2549 คณะเจ้าครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์เข้าร่วมอบรมสัมมนา "เทคโนโลยีเ... 
เขตพื้นที่ตำบลปากพูน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2549เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลปากพูน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมรา... 


พบข้อมูลทั้งหมด4 หน้า   1   2   3   4  

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool