จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
โรงเรียนวัดสร้อยทอง
    เมื่อวันจันทร์ที่ 21มีนาคม 2548 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่สำนักงาน... 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ เขตจตุจักร
    ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้ โดย อ.จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ ... 
โรงเรียนวัดดิสหงษาราม
    ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้ โดย อ.จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ได้จัดสัมนา เรื่องการเรียนรู้... 
สำนักงานเขตการศึกษาที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช
    วันที่9 มีนาคม 2548 ทางศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้โดย อ.จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ร่วมกับ... 
โครงการโสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
    เมื่อวันสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2547 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมี อาจารย์จารุกิตติ์ วิระพรสว... 
โรงเรียนวุฒินันท์ จังหวัดระยอง
    เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2547 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยอาจารย์จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ... 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอน... 
ท่านนายกกิจ หลีกภัย ได้จัดประชุมสัมมนา
    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดย ท่านนายกกิจ หลีกภัย ได้จัดประชุมสัมมนา ... 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ทางมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นทางหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ได้จัดปฐมนิเทศนักศึก... 
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ
    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง การเรียนการสอนผ่า... 


พบข้อมูลทั้งหมด4 หน้า   1   2   3   4  

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool