จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
จัดประชุมร่วมกับ คณะครู-อาจารย์ ในจังหวัดระยอง
    เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2547 อาจารย์จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนวุฒินันท์ ได้จัดประชุมร่วม... 
ห้องประชุมพญาไท สำนักเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ บริษัท แปลนวิสด้อม จำกัด ได้ร่... 
ห้องประชุมของเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 กรุงเทพมหานคร
    ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ บริษัท แปลนวิสด้อม จำกัด ได้ร่... 
โรงเรียนเซนต์จอห์น
    เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2547 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยอาจารย์จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค... 
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
    คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครนายก ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมโครงการ E-learning ของ ศูนย์ส่งเ... 
โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา
    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยอาจารย์จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ผอ... 
จัดสัมนาเปิดตัวโครงการ E-learning
    

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยอาจารย์จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์... 

โรงเรียนวุฒินันท์ จังหวัดระยอง
    เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2547 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยอาจารย์จารุกิตติ์ วิระพรสวรรค์ ... 


พบข้อมูลทั้งหมด4 หน้า   1   2   3   4  

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool