จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
โรงเรียนย่านบึงกุ่มที่ดีที่สุดคือ...
รบกวนทุกท่านช่วยแสดงทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนระดับอนุบาลย่านบึงกุ่มที่น่าเรียนที่สุดด้วย เพราะผมจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนลูกจากระดับอนุบาล 1 ให้ไปเรียนใกล้บ้านครับ รวมทั้งขอให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียด้วย ขอบคุณล่วงหน้า
อนันต์ จารุนันทภาคย์ [a_nans@hotmail.com]     13 เม.ย. 2549 เวลา 05:04:37  

  
ความคิดเห็นที่ 1
รบกวนทุกท่านช่วยแสดงทัศนะเกี่ยวกับโรงเรียนในระดับอนุบาลย่านเขตวังทองหลาง เพราะต้องจำเป็นย้ายลูกระดับอนุบาลไปเรียนใกล้บ้านคะบ้านอยู่สี่แยกศรีวราคะ รวมทั้งขอให้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียด้วยขอบคุณมาก ๆ คะ
วัลย์ลิญา ศรีนิเวศน์    05 พ.ค. 2549 เวลา 02:05:36  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 35.173.48.224
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool