จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
คอร์สภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนวัยประถม พร้อมกิจกรรมสนุกสนาน มุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะและพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้การสนทนาภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง
- แบ่งออกเป็น 6 ระดับ
- เรียนเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 10 คน
- เรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมส์ และกิจกรรม และการเล่านิทาน
- ฝึกทักษะทางด้านการพูดและฟัง โดยการฝึกออกเสียง และฟังสำเนียงที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเสริมความรู้ด้านไวยกรณ์
ติดต่อ
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กทม. 10110
โทร. 02 253 8680-1 อีเมล์: info@als-thailand.com
ALS [info@als-thailand.com]     27 เม.ย. 2549 เวลา 03:04:25  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 18.232.124.77
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool