จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
สอบเข้า ม1,4
ผมมีบุตรสาวและบุตรชาย จะจบ ป6 อยากทราบว่า ม.1 มีการแบ่งสายเรียนหรือยังครับ ถ้าให้เรียนสายวิทย์ ต้องเรียนอะไร ถึงต่อ ม4 สายวิทยได้ หรือ จบสายวิทย์ ไปเรียนอะไรได้บ้าง ถ้าจบสายศิลปแล้ว เรียนต่ออะไรในระดับ มหาวิทยาลัย ได้บ้าง ถ้าจะหาข้อมูลได้ที่ไหน อย่างไร
ผู้ปกครอง [yai_na55@yahoo.com]     30 เม.ย. 2549 เวลา 12:04:04  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 35.173.48.224
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool