จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
อยากทราบ....บอกหน่อย
ใครพอจะทราบโรงเรียนที่อยู่ใน กทม.ที่ค่อนข้างขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน หรือนักเรียนในโรงเรียนยากจนบ้างง่ะ

พอดีมีโครงการดีๆมาฝาก
ยิ่งเด็กน้อยๆยิ่งดี
ตั้งใจ [pla_parichat@hotmail.com]     23 พ.ย. 2549 เวลา 11:11:06  

  
ความคิดเห็นที่ 1

โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี สพท. สุพรรณบุรี เขต 3 ตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติพุเตย และใกล้บริเวณที่เครื่องบินเลาด้าแอร์ตก เมื่อปี 2532 เลขที่ 135 หมู่ 5 บ้านพุบ่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 220 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี 120 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอด่านช้าง 30 กิโลเมตร ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียน จำนวน 116 คน ชั้นอนุบาล 23 คน ป. 1-6 จำนวน 93 คน ผู้ปกครองมีอาชีพทำไร่ และรับจ้าง บางส่วนหาของป่าเพื่อการยังชีพ ทางโรงเรียนมีความประสงค์ขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือในปัจจัยพื้นฐานทางการเรียน ได้แก่ 1) สมุด ดิน สอ ปากกา เครื่องเขียน แบบเรียนพื้นฐานสำหรับนักเรียน 2) จัดกิจกรรมวันเด็ก 3) หนังสืออ่านเสริม 4) หนังสือเข้าห้องสมุด 5) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน/ด้อยโอกาส 6) อื่น ๆ แล้วแต่จะกรุณาครับ


ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ผอ.ตรัยพงษ์ โทร.08-7167-3560,08-7664-8333 E-mail: pong2508@hotmail.com

ผอ.ตรัยพงษ์    11 มิ.ย. 2551 เวลา 20:07:54  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 35.173.48.224
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool