จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
เทียบวุฒิการศึกษา
อยากทราบว่าในปัจจุบันการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เปรียญธรรม ๓ ประโยคทางกรมวิชาการเทีบยบให้กับชั้นไหนของทางโลก
ขอเมตตให้ข้อมูลหน่อย ขอเจริญพร
พระมหา [MFDIII008K@HOTMAIL.COM]     08 ธ.ค. 2549 เวลา 06:12:59  

  
ความคิดเห็นที่ 1
เค้าเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายนี่ท่าน
123    12 มี.ค. 2550 เวลา 22:02:05  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 18.232.124.77
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool