จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
รบกวนเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งเว็บไซต์ให้หน่อยครับ
ระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้บนเครือข่าย
Learning Management System On Network
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ Learning Enhancement Center ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้นำ ระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้บนเครือข่าย ไปใช้เป็นเครื่องมือในกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ที่ทัดเทียม เพราะในระบบ จะมีระบบฐานข้อมูลที่บันทึกพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ผู้เรียนและครูผู้สอนจะได้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดเด่นของแต่ละบุคคล เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการกำหนดวิธีการช่วยเหลือ ผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริงได้ มีระบบการวัดผลประเมิณผล ที่สามารถทำได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่เป็นภาระของครูผู้สอน เพื่อเป็นฐานของการกำหนดเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดมาตรฐานการเรียนรู้ทีทัดเทียม นอกจากนี้ ในระบบฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ จะเป็นประโยชน์ต่อการตอบตัวบ่งชี้ ต่างๆในหลายมาตรฐานของการประเมินของ สมศ.
เนื่องจากระบบมีการทำงานอยู่บนเครือข่ายดังนั้นสถานศึกษาก็จะมี web site เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและจะเป็น web site ที่สถานศึกษาสามารถที่จะกำหนดหัวเรื่องต่างๆและใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อนำเสนอต่อสังคม ได้เองอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องอาศัยนักคอมพิวเตอร์

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ : 0-2931-9797 หรือ 0-2935-2804-6 แฟกส์ 0-2935-2807

คือว่าทางโรงเรียนผมเคยยื่อเรื่องให้โทรไปบอเว็บไซต์แล้วแต่ไม่มีใครยอมโทรไปครับผมเลยอยากรบกวนทางนี้ครับให้ช่วยจัดทำเว็บไซต์ให้หน่อย ผมเป็นเด็กนักเรียนอ่าครับ ไม่ทราบว่าจะเป้นคนควบคลุมเว็บไซต์โรงเรียนได้หรือไม่แต่คาดว่าน่าจะได้ครับช่วยจัดสร้างให้หน่อยนะครับ

อีเมลผมคือ aongchai_champ@msn.com

ถ้าสามารถจัดตั้งสร้างเว็บไซต์ให้ผมได้ก็ช่อยตอบด้วยนะครับถ้าตอบแล้วเด๋วผมจะส่งรายละเอียดทั้งหมดไป อ้อ แร้วถ้าต้องการรายละเอียดอะไรบ้างขอให้บอกมานะครับผมจะได้จัดเตรียมได้ถูก

* อ่ามีเรื่องส่งสัยอย่างหนึ่งด้วยครับคือว่าถ้าสร้างเว็บไซต์ได้แล้วจะจัดการควบคลุมอับเดทใส่ข้อความลงไปยังไงครับ สามารถเปลี่ยนภาพต่างๆได้หรือไม่หรือว่ารูปแบบสามารถจัดเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับหรือว่าได้แค่รูปแบบนั้นแบบเดียว*

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ต้องการเว็บไซต์ [Aongchai_champ@msn.com]     18 ธ.ค. 2549 เวลา 06:12:35  

  
ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณที่เห็นความสำคัญของการจัดตั้งเว็บไซต์นะครับ

ยังไงช่วยกรุณาติดต่อมาที่ 0-2931-9797 หรือ 0-2935-2804-6 โทรมาสอบถามจะดีกว่านะครับ จะได้ให้รายละเอียดได้ครบถ้วน และชัดเจน
ก.ไก่    19 ธ.ค. 2549 เวลา 09:12:45  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 35.173.48.224
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool