จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
เปิดรับสมัครโครงการอบรม "เข้าถึงเข้าใจเด็กไทยยุคไซเบอร์ รุ่นที่1 "
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดโครงการอบรม "เข้าถึง เข้าใจ เด็กไทยยุคไซเบอร์ รุ่นที่ 1 " วันที่ 25 มกราคม 2550 ณ โรงแรมกานต์มณี ถ.ประดิพัทธ์ สะพานควาย กรุงเทพฯ ผู้สนใจ กรุณาติดต่อที่ คุณสุวรรณี ดวงดี โทร 02-3548305-7 ต่อ 100 ในวันราชการ เวลา 8.30-16.30 น (รับจำนวนจำกัด)
camri [icamh@icamtalk]     25 ธ.ค. 2549 เวลา 11:12:10  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 35.173.48.224
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool