จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
แนะนำโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่บนถนนร่มเกล้า
สวัสดีค่ะ โรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนปราชญ์ไทย โรงเรียนชั่วคราวตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกฤษณาร่มเกล้า (ข้างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า) เราจะเปิดการเรียนการสอนในปี2550นี้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้หลักสูตรไทยตามกระทรวงศึกษาธิการบวกกับหลักสูตรจากประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ ออสเตรเลียและอเมริกา
หากท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถหารรายละเอียดได้จาก www.prahtthai.com
หรือสอบถามได้โดยตรงกับคุณพรพรรณ ได้ที่ 081-823-0213หรือ kengjaz@yahoo.com
พรพรรณ [kengjaz@yahoo.com]     03 ม.ค. 2550 เวลา 10:01:18  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 18.232.124.77
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool