จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
กรุณาด้วยครับ
เนื่องด้วยในขณะนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น คือ www.nitadebangkok.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอผลงานที่ผลิตขึ้นโดยนักศึกษา ทั้งการรายงานข่าวผ่านทางเว็บไซต์ การทำสกู๊ปข่าว การทำบทความ และผลงานที่น่าสนใจอื่น ๆ ของนักศึกษา จึงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าเยี่มชม เว็บไซต์ของเราwww.nitadebangkok.com
JoJoe [jo_hiphop@hotmail.com]     15 ก.พ. 2550 เวลา 13:57:42  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 18.232.124.77
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool