จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
ต้องการทราบเส้นทาง หรือเพื่อนร่วมเดินทาง หรือเดินทางร่วมกันเพื่อไปเรียน มศว (มัธยม) ด้วยกัน (จะได้ไม่ง่วงตอนเช้า ๆ )

       บ้านอยู่พุทธมณฑลสาย 4 สอบเข้า ม. 1 ได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จะต้องเดินทางเส้นทางไหนสั้น เร็ว และดีที่สุด หรือ มีนักเรียน มศว. ท่านใดที่อยู่บริเวณนี้จะร่วมเดินทาง หรือจะเดินทางร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ประหยัด) และเพื่อจะได้ไม่ง่วงนอนตอนเช้า ๆ ไง โปรด Mail ความปรารถนาดี หรือติดต่อได้ที่ 081-8114123 จักขอบคุณยิ่ง อ้อ...ลืมบอกไปว่าเป็นนร. (ญ)

 

 

tumtom [qualittygroup@sanook.com]     13 มี.ค. 2550 เวลา 10:36:10  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 35.173.48.224
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool