จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
แนะนำ web สื่อการเรียนการสอน ด้านอวกาศ และวิทยาศาสตร์
ข้อมูลการสื่อการเรียนการสอน เรื่องจักรวาลวิทยา ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ ระบบสุริยะพิเศษ แร่วิทยา รายงานสถานการณ์โลกร้อน รายงานด้านการสำรวจอวกาศ แบบเจาะลึก พร้อมภาพประกอบตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ http://www.sunflowercosmos.org/
thesun [sunflowercosmos@gmail.com]     10 พ.ค. 2551 เวลา 23:34:44  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.204.43.11
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool