จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
ทัศนะนักวิชาการมหาวิทยาลัยดังแห่งอังกฤษต่อการศึกษาไทย

     นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สถาบันการศึกษาที่มีชื่อด้านวิศวกรรมของประเทศอังกฤษ ชี้นักศึกษาไทยมีคุณภาพด้านวิชาการทัดเทียมกับนักศึกษานานาชาติ แต่ยังด้อยในเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมแนะจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำจำเป็นต้องมีงานวิจัยที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยไทยควรเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำวิจัยมากขึ้น

     มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮมแห่งประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิศวกรรมระดับนานาชาติ ทั้งยังมีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งต่างเป็นสมาชิกของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือ ยูนิเวอร์ซิแทส 21 (Universitas 21-U21) และในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สตีฟ พิคเกอริ่ง (Dr. Steve Pickering, Associate Professor and Reader) เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ในโครงการ TEP & TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงถือโอกาสสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อนักศึกษาไทย ในฐานะที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ร่วมมือต่อกันมากว่า 10 ปี

     “คุณภาพของนักศึกษาไทยจากโครงการ TEP ที่ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม เมื่อเทียบกับนักศึกษาชาติอื่นๆ แล้ว นักศึกษาไทยมีคุณภาพด้านวิชาการที่ทัดเทียมกับนักศึกษานานาชาติ เราพบว่าในจำนวนนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดมีนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมาก แต่สิ่งที่เป็นจุดด้อยของนักศึกษาไทยคือ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ยังไม่แข็งแรงเหมือนนักศึกษาประเทศอื่น สิ่งที่นักศึกษาไทยจะต้องเตรียมตัวสำหรับการไปเรียนต่างประเทศคือ ต้องมีความขยันในการเรียน สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาต้องทำความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เช่นหาโอกาสเข้าคอร์สซัมเมอร์ แต่ผมสนับสนุนให้สนทนาให้มากที่สุด หรือดูรายการทีวีภาษาอังกฤษก็ช่วยได้”

     นอกจากนี้ รศ.ดร. สตีฟ พิคเกอริ่ง ยังได้แสดงทัศนะด้วยว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้แนะนำเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและภูมิภาคด้วยว่า  “การศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในประเทศอังกฤษเราสนับสุนนให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้มากที่สุดเพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศในอนาคต เช่นเดียวกันหากประเทศไทยต้องการเป็นผู้นำจะต้องให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการวิจัย ในตลอดหลักสูตรการศึกษา เราเปิดให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำการวิจัย ผมคิดว่านี่เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยควรจะเปิดโอกาสและสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในกิจกรรมการทำวิจัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ

     ดังนั้น มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในทุกประเทศจำเป็นต้องมีผลงานวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยใดๆ ต้องการมีลำดับที่ดีในทำเนียบมหาวิทยาลัยโลกจะต้องให้ความสำคัญกับผลงานวิจัยและการศึกษาที่ดี และปัจจุบันเนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญในภาคธุรกิจ จึงจำเป็นที่นักศึกษาในประเทศไทยทุกคนน่าจะมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพราะว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการศึกษา” รศ.ดร. สตีฟ พิคเกอริ่ง แสดงความคิดเห็น

### 

 

เกี่ยวกับโครงการ TEP มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน” หรือ TEP (Twinning Engineering Programmed Faculty of Engineering, Thammasat University) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 โดยความร่วมมือของสองสถาบัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ หลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม

มหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม (NU) เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศในด้านการเรียน การสอน และการทำวิจัยดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการเรียนสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ – น้อตติ้งแฮม ประกอบด้วย 6 หลักสูตรดังต่อไปนี้

-          วิศวกรรมเคมี

-           วิศวกรรมโยธา

-          วิศวกรรมไฟฟ้า

-          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-          วิศวกรรมอุตสาหการ

-          วิศวกรรมเครื่องกล

 

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ทีมประชาสัมพันธ์โครงการฯ

คุณณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์  คุณสุภิลักษณ์ อิสระนรารักษ์

Professional Media Business Co., Ltd.
Tel: 662-934 6718 # 16   Fax: 662-934 6720

pukpmb [supiluk_i@pmb.co.th]     12 พ.ค. 2551 เวลา 15:43:28  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.204.43.11
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool