จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
รับสอน******โยคะ******เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว

รับสอน******โยคะ******เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว
ตามองค์กรต่างๆทั้งของร็ฐบาลและเอกชน เน้นแนวไกวัลย์และแอชแทงก้า เป็นการสอนเพื่อผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ และให้รับรู้ถึงสภาวะจิตที่สัมพันธ์กับกาย และสามารถประยุกต์ใช้ในที่ทำงานได้  สอนโดยครูเอก ได้รับประกาศนียบัตรครูโยคะจากสถาบันโยคะวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สนใจติดต่อ ครูเอก 081-559-5033

 

[ek@hotmail.com]     06 มิ.ย. 2551 เวลา 12:53:25  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.204.43.11
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool