จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
TEPE มอบทุนเรียนดี

ชัยนาท : ผศ.ดร.นภดล  อุชายภิชาติ และ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ เป็นตัวแทน โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนของเยาวชนที่มีผลการเรียนดีที่สนใจเรียนต่อด้านวิศวกรรมให้กับ นางสาวนัฏสวัญจ์ โมรา และ นายวิศรุต แข็งธัญญกิจ นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งเป็น 2 ใน 10 นักเรียนจากทั่วประเทศที่จะได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ TEPE

pukpmb [supiluk_i@pmb.co.th]     27 มิ.ย. 2551 เวลา 17:37:58  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 34.204.43.11
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool