จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
[ กระทู้ทั้งหมด ]     
  
วิศวะธรรมศาสตร์ TEP & TEPE ดูงานที่เขื่อนภูมิพล

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบควบคุมและปฏิบัติการต่างๆ ของ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา

pukpmb [supiluk_i@pmb.co.th]     25 ก.ค. 2551 เวลา 17:32:48  

ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ
รายละเอียด
อีเมล์    IP Address : 3.226.243.226
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool