จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ค้นหาข่าวการศึกษา
 กิมจิให้ทุนนักเรียนไทยต่อป.ตรี 25 ก.พ. 2555
 ทุนเรียนฟรี 20 ม.ค. 2555
 ก.พ.แจกทุน 22 ธ.ค. 2554
 ทุนช้างเผือก 19 พ.ย. 2554
 โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งทุนการศึกษา 23 ก.ค. 2554
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น (MJES) รุ่นที่ 7 23 ก.ค. 2554
 ทุน Rolex Award for Enterprise 09 ต.ค. 2553
 สถาบัน Jeducation มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น 09 ต.ค. 2553
 UK Schools and Colleges Fair (บริติช เคานซิล มีทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร (ระยะสั้น 2 สัปดาห์)) 25 ก.ย. 2553
 ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง 25 ก.ย. 2553
 รับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอืน ๆ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ทุนระดับมัธยมศึกษา) 25 ก.ย. 2553
 โครงการทุนเรียน ภาษาอังกฤษ 1 ปี 30 เม.ย. 2553
 ทุนฝึกอบรม 3 สัปดาห์ที่ญี่ปุ่นเรื่อง Practical Operations Management 03 เม.ย. 2553
 ทุนทำงานและเรียนฟรี ที่อเมริกาและยุโรป 03 เม.ย. 2553
 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร สวก. 03 เม.ย. 2553
 วิทยาลัย Blue Mountains Hotel School ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนด้าน การโรงแรม 03 เม.ย. 2553
 D.E.N. high school Culture Exchange 2010 03 เม.ย. 2553
 โครงการทุนเรียน ภาษาอังกฤษ 1 ปี (3เทอมการศึกษา) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 03 เม.ย. 2553
 JIA มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมทั่วประเทศ 2553 03 เม.ย. 2553
 เอมสตาร์ ให้ทุนเรียนใน-ต่างประเทศ 03 เม.ย. 2553
 มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า มอบทุนการศึกษา 20 ก.พ. 2553
 โฮมมาร์ทมอบทุนเรียนฟรีระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2553 20 ก.พ. 2553

พบข้อมูลทั้งหมด3 หน้า   1   2   3  
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool