จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า มอบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย แคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย 

International Scholarship AUD$2000 

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า มอบทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษา ที่สนในศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.6

เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2010

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งก็ตั้งมาตั้งปี  ค.ศ 1968 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทั้งใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันสอนภาษา (UCELI หรือ University of Canberra English Learning Institute) เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างทักษะ ทางด้านภาษา

มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตร Diploma เช่น Accounting, Advertising, Marketing, Business Management, Commerce และ Technology

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (ม.6) สามารถเข้าศึกต่อในระดับระดับปริญญาตรี และสามารถจบได้  ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

http://www.canberra.edu.au/college/international/diploma

 

สำหรับหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมี หลากหลายคณะ ซึ่งในแต่ ละคณะก็มี หลักสูตร ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปรวมถึงหลักสูตร Double Degrees

     √ Business and Government       √ Communication & International Studies

     √ Design and Creative Practice   √ Education

√ Health                                         √ Information Sciences & Engineering

√ Applied Science                         √ Law             

นักเรียนนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลต่างของมหาวิทยาลัยได้ที่

www.canberra.edu.au

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณสาวิตรี กิตติสาร, Country Manager-Thailand

University of Canberra

Email: ucthai@truemail.co.th

Mobile phone: 081 551 2678, 083 612 8885

Cricos #00212K

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool