จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 JIA มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมทั่วประเทศ 2553
สถาบันกวดวิชาเจี๋ย (JuniorIntelligent Academy: JIA) ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมทั่วประเทศ เข้าร่วมชิงทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายของสถาบันกวดวิชาเจี๋ย ระหว่างช่วง มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2553

เพียงน้อง ๆ นักเรียนเขียนเรียงความความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
โดยมีหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้

1. คณะและมหาวิทยาลัยในฝัน
2. เทคนิคการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา หรือภาษาไทย
3. เลข...เป็นเรื่องกล้วย ๆ จริงหรือ ?

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.jiaacademy.com/download/app_scholarship.xls
2. สำเนาการเรียนเทอมล่าสุด
3. เรียงความ (อันนี้สำคัญมากนะจ๊ะ ห้ามลืม)
4. รูปถ่ายของตนเอง

วิธีการส่งเรียงความ
ส่งทางอีเมล์ที่ info@jiaacademy.com
โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ว่า "เรียงความชิงทุนการศึกษา 2553"

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศผล วันที่ 1 มีนาคม 2553
โดยเจ้าหน้าทีจะติดต่อไปยังนักเรียนที่ได้รับทุนทางอีเมล์ และโทรแจ้งผลให้ทราบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.jiaacademy.com/jia/scholarship.html

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool