จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 D.E.N. high school Culture Exchange 2010

โอกาสสุดท้าย ที่น้องๆ จะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนยุวชนไทยไปศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

...ถ้าน้องๆ มีความกล้าแสดงออก มั่นใจ  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของยุวชนไทย

ไปเผยแพร่วัฒนธรรม เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และหาประสบการณ์

รับสมัคร ... นักเรียนมัธยม หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเกรด 2.2 ขึ้นไป

อายุ 15-18.5 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2553

โครงการ High School Culture Exchange in USA

                D.E.N ได้รับโควต้าพิเศษจากองค์กรสหรัฐอเมริกา ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ ยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดตั้งโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่เเละการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน และเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
ครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน…HOST FAMILY
ทางสถาบันจะทำการเลือกครอบครัวที่เหมาะสมให้กับเด็ก ซึ่งจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน ที่อาศัยอยู่นอกเมือง หรือ ตามเมืองเล็กๆ ที่มีความปลอดภัยและมีความพร้อมที่จะดูเเลนักเรียน พร้อมทั้งต้องการที่จะเรียนรู้ประเทศไทย การคัดเลือกจะดูถึง ความต้องการและความสนใจ ของทั้งสองฝ่าย โดย HOST FAMILY จะคัดเลือกจากใบสมัครของผู้เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนรัฐบาล PUBLIC HIGH SCHOOL
โรงเรียนที่นักเรียนเข้าศึกษาจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่มีมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันเเละอยู่ใกล้ที่พัก

 โดยนักเรียนเลือก เรียนวิชาที่สนใจ พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมายให้ได้ทำ

 

           ********ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สามารถโทรนัดสอบได้ทุกวัน
                            เหลือเพียง 5 ที่สุดท้าย.......เดินทาง สิงหาคมนี้**********


สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ D.E.N. โทร. 0-2272-7107-8 หรือสมัคร ONLINE ที่ www.dynamiceducation.net

 

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool