จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ทุนทำงานและเรียนฟรี ที่อเมริกาและยุโรป
ทุนทำงานและเรียนฟรี ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรีค่าที่พัก ฟรีค่าอาหาร

ที่อเมริกาและยุโรป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุระหว่าง 18-29 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่หรือเทียบเท่า

- สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศนั้นๆ ได้

- สุขภาพแข็งแรง

 

สนใจติดต่อได้ทันทีที่

บริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด
412/63 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ (02)619-1017,619-1048

หรือที่เว็บไซด์ www.thaiaupair.com

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool