จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 UK Schools and Colleges Fair (บริติช เคานซิล มีทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร (ระยะสั้น 2 สัปดาห์))

UK Schools and Colleges Fair

30 ตุลาคม 2553 (1300 – 1800 น.)
Pinnacle Room, 
ชั้น 4, โรงแรม InterContinental (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) 

ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าที่(http://th.edukexhibitions.org/)

 

-พบตัวแทนจากโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำจากอังกฤษ
-
ฟังสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยในอังกฤษ               
เทคนิคการพิชิตข้อสอบ GCSEs
-
ร่วมเวิร์คช็อปพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่สนใจโรงเรียนและวิทยาลัยในอังกฤษ
-
ฟังชีวิตในโรงเรียนประจำในอังกฤษจากผู้มีประสบการณ์ตรง 
 
งานเดียวที่จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนและวิทยาลัยที่อังกฤษ ทั้งการเลือกโรงเรียน การหา guardian การเตรียมตัวสอบเข้า 

 

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตร GCSEs, A-levels, และ pre-university และหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สามารถเข้าฟังสัมมนาเตรียมความพร้อมหลากหลายหัวข้อ

 

หัวข้อสัมมนา

 

1. Hints and tips for success in GCSE Examination by Int College Sherborne School

2. Your place at a TOP 20 UK universities by BE Bellerbys College

3. IB and A-Level by EF International Academy

4. Your Pathway to UK Universities by Kaplan International Colleges

5. Choose right subjects for GCSE & A-Level by Bosworth Independent College

 


สถาบันที่เข้าร่วมงาน

 

BE Bellerbys College (www.bellerbys.com)
Bosworth Independent College (www.bosworth-college.co.uk)
Cambridge Centre for Sixth-form Studies (www.ccss.co.uk)
City of Bristol College (www.cityofbristol.ac.uk)
EF International Academy (www.ef.com)
Harrogate Ladies' College (www.hlc.org.uk)
International College Sherborne School (www.sherborne-ic.net)
Kaplan International Colleges (www.kaplaninternational.com)
Saint Michael's College (www.smcvt.edu)

Scarborough College (www.scarboroughcollege.co.uk)
Swansea College (www.swancoll.ac.uk)
Trinity College (www.trinitycollege.co.uk)

Warminster School (www.warminsterschool.org.uk) 

 
พิเศษ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยไปสัมผัสชีวิตในโรงเรียนที่อังกฤษสองสัปดาห์ในโรงเรียนดังต่อไปนี้ (แข่งประกวดเขียนเรียงความ)

 

Bosworth Independent College

City of Bristol College

Harrogate Ladies' College

Scarborough College

 

 

ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าที่ http://th.edukexhibitions.org/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ฯ 02 - 657- 5678
อีเมล์ educationuk@britishcouncil.or.th

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool