จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ทุน Rolex Award for Enterprise
สถาบันการศึกษานานาชาติ  (ไอไออี)  ในนามของโรเล็กซ์ เอสเอ กำลังดำเนินการติดต่อสำหรับการสมัครขั้นต้น เพื่อรางวัล “Rolex Awards for Enterprise” ปี พ.ศ. 2555  

รางวัลโรเล็กซ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณของกิจการในรายบุคคลทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนความพยายามอันยอดเยี่ยมในสาขาที่พัฒนาความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ การแข่งขันจัดขึ้นสองปีครั้งจะตัดสินและให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศห้าท่านสำหรับโครงการที่สุดยอดที่เป็นประโยชน์ในด้านความพยายาม ชุมชนของตน และโลกมนุษย์โดยส่วนรวม
 
รางวัลโรเล็กซ์ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และสนับสนุนในบุคคลดำเนินกิจการใหม่ หรือ ดำเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่อง   โครงการนี้ยอมรับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศห้าท่านที่มีจิตวิญญาณของกิจการการและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยการให้รางวัลเป็นเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐต่อราย นาฬิกาโรเล็กซ์ทองคำที่บอกเวลาเที่ยงตรง ใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการในพิธีมอบรางวัล และประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ทั่วโลก
 
รางวัลโรเล็กซ์เปิดพิจารณารับใบสมัครขั้นต้นเป็นรายบุคคลโดยไม่จำกัดอายุ สัญชาติ หรือภูมิหลัง ที่มีโครงการจัดอยู่ในประเภทดังนี้: เทคโนโลยี่ที่ใช้;  วิทยาศาสตร์และสุขภาพ;  การสำรวจและการค้นพบสิ่งใหม่; สภาพแวดล้อม; และมรดกทางวัฒนธรรม  โครงการต้องเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในโลกใบนี้ หรือส่งเสริมความเป็นอยู่ของมนุษยชาติให้ดีขึ้น   โครงการที่มีชื่อเสียงประกอบด้วย: การรวมกำลังปกป้องป่าอเมซอน ด้วยความต้องการของประชาชน  (สิ่งแวดล้อม);  การให้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช้ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา  (วิทยาศาสตร์และสุขภาพ);  การข้ามและสำรวจน่านน้ำเขตอาร์คติก เพื่อกระตุ้นความรู้เรื่องโลกร้อน  (การสำรวจและการค้นพบ);  และการก่อตั้งโรงเรียนการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมที่กำลังสูญหาย (มรดกทางวัฒนธรรม)
 
ผู้สนใจเข้าแข่งขันรับรางวัลโรเล็กซ์  และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของผู้ที่ได้รับเกียรติในอดีต สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของโครงการ  http:// rolexawards.com 

โปรดติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ปนุท ชวาลกุล        ที่ 02-6520653 ต่อ 119 
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool