จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น (MJES) รุ่นที่ 7



เปิดรับสมัครแล้ว!! 

Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) รุ่นที่ 7

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับ​มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 10 เดือน ภาคเรียน เม.ย. 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นบุคคลสัญชาติไทย

- เป็นบุคคลอายุ 14-17 ปี

- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า

- ต้องเป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลาเกิน 6
เดือน

- มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป

- มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและ มีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60
ชั่วโมงหรือมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าสามารถครบ 60 ชั่วโมงก่อนเดินทาง


ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554

สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น.

 
รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษ​าญี่ปุ่นไมนิจิ
ทุกสาขา
...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได​้ที่
ไมนิจิอะคาเดมิคกรุ๊ป
สาขากรุงเทพ 02-658-0555
สาขา นครปฐม 034-271-515-9
สาขา ศรีราชา 038-314-158-9หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่


http://www.study-in-japan.com/japanfair/


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool