จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ทุนช้างเผือก
ทุนช้างเผือก

คอลัมน์ ลานกิจกรรม


...วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก จัด "โครง การทุนการศึกษาช้างเผือก" ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรและหลัก สูตรต่อเนื่อง 100 ทุน คือ ทุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ด้านฟุตบอล เชียร์ลีดเดอร์ ดนตรีสากล ผู้รับทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่มีข้อผูกมัด รับสมัครถึงเดือนก.พ. 2555 สอบถาม โทร. 0-2744-7356-65 หรือ www.southeast.ac.th

...สถาบันรหัสสากล เลื่อนกำหนดปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าร่วม "โครงการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2554" เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วม ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Amazing Barcode Design for Food Packaging" ประเทศไทยแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ครัวของโลก ออกไปถึงสิ้นเดือน ธ.ค.

...โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดติวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N1-N5 สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยหลักสูตรเน้นเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ ฝึกการฟัง พร้อมฝึกการทำข้อสอบจริงในแต่ละปี กำหนดเรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.30 น. เริ่มวันที่ 22 พ.ย. ที่อาคารส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0-2259-9160 ต่อ 1623 หรือ www.tpa.or.th/slc

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool