จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 กิมจิให้ทุนนักเรียนไทยต่อป.ตรี


นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายลิม เจย์ ฮอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย โดยนายลิมแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จัดส่งครูมาสอนภาษาเกาหลีในสถานศึกษาของไทยจำนวน 54 คน ในปี 2554 ซึ่งจะครบวาระในเดือนมี.ค. นี้ แต่รัฐบาลเกาหลีจะขยายเวลาต่อให้อีก และอาจเพิ่มปริมาณมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลียังหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกาหลีที่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีของไทย และจะมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีให้แพร่หลาย โดยฝ่ายเกาหลียังเสนอให้ทุนแก่นักเรียนไทยที่จบชั้นม.ปลาย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในเกาหลี จำนวน 1-2 ทุน ด้วย

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า การส่งครูมาสอนภาษาเกาหลีในไทยนั้น สถานศึกษาของไทยยังมีความต้องการครูเกาหลีในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งหากเป็นไปได้จะขอเพิ่มจำนวนเป็น 93 คน ในปี"55 ส่วนเรื่องทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของไทยมีโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนยากจน แต่มีผลการเรียนดีมีโอกาสไปศึกษาต่อระดับป.ตรี ในต่างประเทศ ทั้งนี้ จะเพิ่มเกาหลีให้เป็นทางเลือกของเด็กไทยด้วย ซึ่งฝ่ายเกาหลียินดีให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมภาษา รวมถึงด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ นายลิมยังมอบเงินสดจำนวน 2 ล้านบาท ให้ศธ. เพื่อมอบให้โรงเรียนที่ครูเกาหลีสอนอยู่ได้ใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเชิญตนไปเยือนเกาหลี ซึ่งอาจจะเป็นช่วงการประชุมรมว.ศธ.ของเอเปกในช่วงเดือนพ.ค.นี้


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool