จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ชื่อล็อกอิน : *
รหัสผ่าน : * ยาว 4-16 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน : *
ชื่อเล่น : *
!! ชื่อเล่นนี้ จะใช้เป็นชื่อในเวบบร์อด มีคำแนะนำคือ ความยาวไม่ควรเกิน 20 ตัวอักษร, ไม่ควรจะใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น #?\/:\ * ~ o € @ เป็นต้น เพราะอาจจะมีปัญหากับระบบได้ ที่ควรใช้ในการตั้งชื่อคือ ตัวอักษร ก-ฮ, a-z, A-Z _ และตัวเลข 0-9
ชื่อ : *
นามสกุล : *
เพศ : *
วันเกิด : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
email : *
  **กรุณากรอก E-mail ที่ใช้งานจริงของคุณ เพื่อใช้ในการส่ง Password ใหม่ให้คุณทาง email ที่ระบุไว้ข้างต้นในกรณีที่คุณลืม Password
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool