จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ค้นหาข่าวการศึกษา
 คอลัมน์เสวนาสามัญ เรื่อง นโยบาย วิสัยทัศน์ ของ รมว.ศธ. ในฐานะพ่อคนหนึ่ง 30 ส.ค. 2545
 ศธ.เน้นรณรงค์คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มสูงขึ้น 14 มิ.ย. 2545
 สพฐ.แต่งตั้งโยกย้ายรองผอ.สพท.614ราย 02 มิ.ย. 2545
 Warning
 Warning
 Welcome to Education NEWS
 Welcome to Education NEWS
 Welcome to Education NEWS
 Welcome to Education NEWS
 Welcome to Education NEWS
 สพฐ.ทุ่มงบฯ หนุนศูนย์จีทีเอ็กซ์สสอน.หวังค้นหาเด็กอัจฉริยะ

พบข้อมูลทั้งหมด282 หน้า   277   278   279   280   281   282  
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool