จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ค้นหาข่าวการศึกษา
 สพฐ.อบรมครูใช้แท็บเล็ตทยอยแจกป.1หากดีถึงม.3 11 ส.ค. 2554
 องค์กรครูจี้เสมา1ฟังผู้น้อยเห็นปฏิรูปการศึกษาสำคัญ 11 ส.ค. 2554
 วรวัจน์ เครื่องร้อนนัดถกแผนการศึกษาทั้งระบบ 11 ส.ค. 2554
 อาชีวะ ตกประเมินเหตุบกพร่องเอง สมศ.ยันเกณฑ์เหมาะสม-ถ้าขอปรับต้องถกกันใหม่ 10 ส.ค. 2554
 ศธ.จัดประชุมนานาชาติ วันครูโลก 10 ส.ค. 2554
 หนังสือเสียงเพื่อผู้พิการสายตา มทร.ธัญบุรีนำส่งช่วยสังคม 10 ส.ค. 2554
 สพฐ.รวมใจภักดิ์ รักแม่ของแผ่นดิน 10 ส.ค. 2554
 วิเคราะห์ปัญหาเกณฑ์ประเมินภายใน สอศ.สั่งทำฐานข้อมูลใหม่ปรับใช้สอนสายอาชีพ 09 ส.ค. 2554
 อบรมบุคลากรการศึกษาสู่อาเซียน 09 ส.ค. 2554
 ประกาศครูสอนดีรอบแรก 09 ส.ค. 2554
 ครุศาสตร์จุฬาฯปรับโครงสร้างใหม่ เพิ่ม2ภาควิชา 09 ส.ค. 2554
 สอศ.ถกไอซีทีขอผลิตแท็บเล็ตแจกป.1 เพิ่มศูนย์ซ่อมสร้าง-ฝึกอาชีพรับนโยบายรัฐบาลใหม่ 09 ส.ค. 2554
 สอนทักษะเรื่องเพศสัปดาห์ละ1ช.ม. สช.สร้างเกราะป้องกันเด็กอาชีวะท้องก่อนวัย 23 ก.ค. 2554
 ห้ามครูใช้เสียงสูงกับน.ร. 23 ก.ค. 2554
 ใช้คนให้ถูกกับงาน 23 ก.ค. 2554
 มทร.อีสานนัดประชุมวิจัยบัณฑิตศึกษา ประกันคุณภาพวิชาการ-มุ่งหวังองค์ความรู้ใหม่ 23 ก.ค. 2554
 เปิดเวทีทดลองวิทย์ด้วยการแสดง กศน. คัดนักเรียน2ช่วงชั้นชิงแชมป์ระดับชาติ 23 ก.ค. 2554
 สช.จัดแข่งทักษะวิชาชีพอาเซียน 23 ก.ค. 2554
 คืน ครูสอนดี ให้สังคม ระดมพลังท้องถิ่นเฟ้นเชิดชู 23 ก.ค. 2554
 คุณครู หวั่นแท็บเล็ตทำความคิดเด็กไม่ต่างจากสัตว์ วอนไปหากินกระทรวงอื่น 23 ก.ค. 2554
 ติงสมศ.เหมารวมเกณฑ์ประเมิน 09 ก.ค. 2554
 จี้รัฐปรับนโยบายเรียนฟรี 09 ก.ค. 2554
 มรส.เปิดเวทีศิลปวัฒนธรรมพุมเรียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ปูทางพัฒนาชุมชนอนาคต 09 ก.ค. 2554
 15สถาบันใต้ประกวดประสานเสียงเทิดในหลวง 09 ก.ค. 2554
 มสด.ประชันเรียงความ 09 ก.ค. 2554
 สอร.ขยายฐานเรียนรู้ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสตูล 09 ก.ค. 2554
 ระดมวิสัยทัศน์เด็ก ชูศึกษาอันดับแรก 09 ก.ค. 2554
 เลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ได้มากกว่าแค่อาหาร 09 ก.ค. 2554
 สพฐ.เฟ้นหนอนหนังสือปั้นเป็นนักเขียน คัดร.ร.เด็กรักอ่านร่วมค่ายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 04 มิ.ย. 2554
 กอ.เตรียมสอนทางไกลแบบโต้ตอบ 04 มิ.ย. 2554

พบข้อมูลทั้งหมด282 หน้า   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool