จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 สกสค.รำลึกครูวีรชนเหยื่อไฟใต้

นาย บำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร (สกสค.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สกสค.จัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 โดยร่วมมือกับสมาพันธ์ครูชายแดนใต้ ซึ่งสกสค.เข้าไปเยียวยาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ที่ช่วยเหลือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่พ.ศ.2551 ช่วยเหลือผู้เสียชีวิต 10,000 บาท บาดเจ็บจนทุพพลภาพ 5,000 บาท ไม่ถึงกับทุพพลภาพ 3,000 บาท ทรัพย์สินถูกทำลายเสียหายอย่างร้ายแรงรายละไม่เกิน 5,000 บาท ทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย เพราะเหตุอันเกิดจากการก่อการร้ายรายละไม่เกิน 3,000 บาท ช่วยเหลือจากพ.ศ.2551 ถึงม.ค.2555 รวม 60 ราย คือ เสียชีวิต 35 ราย รวม 350,000 บาท บาดเจ็บ 24 ราย รวม 72,000 บาท ทรัพย์สินถูกทำลายเสียหาย 1 ราย 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้ายกรณี ต่างๆ เป็นต้น

'การช่วยเหลือของมูลนิธิตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันรวม 56 ราย เสียชีวิต 36 ราย รวม 612,000 บาท เสียชีวิตนอกเหนือจากเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอในจ.สงขลา 2 ราย รวม 24,000 บาท บาดเจ็บ 18 ราย รวม 162,000 บาท นอกจากนี้ กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต หากถึงแก่ชีวิตในเขตพื้นที่พิเศษฯ รายละ 500,000 บาท ช่วยไปแล้ว 29 ราย รวม 14,000,000 บาท และเสียชีวิตนอกเหนือจากเขตพื้นที่พิเศษฯ 1 ราย 250,000 บาท

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool