จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 กศน.ชงหลักสูตรใหม่อุ้มเด็กเร่ร่อนนาย กุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เปิดเผยถึงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อนว่า ปัจจุบันเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนจะได้รับการดูแลอย่างดี มีเงินอุดหนุน มีเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนการสอน ขณะที่เด็กเร่ร่อนจำนวนไม่น้อยถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะไม่ได้อยู่ในระบบ โรงเรียน ซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าเด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ ทางการศึกษาและการคุ้มครองดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น สำนักงาน กศน.จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกศน. ให้เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนรู้เหมาะสมตามวัย เพราะที่ผ่านมาจะมุ่งจัดให้กับผู้ใหญ่ ทั้งนี้ จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้ถูกต้อง ตามจิตวิทยาสำหรับวัยเด็กด้วย

'ทั้งนี้ จะต้องปรับระบบการสนับสนุนงบฯ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งคิดว่าน่าจะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าเด็กปกติด้วยซ้ำ ที่ผ่านมาสำนักงานกศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กเร่ร่อนอยู่แล้ว โดยมีเด็กเร่ร่อนทั่วประเทศมารับบริการประมาณ 1,000 กว่าคน มีครูกว่า 40 คน แต่เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว แนวคิดนี้จึงเป็นการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับเงินราย หัว โดยหลักสูตรที่จะปรับใหม่ต้องเน้นการสอนทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ชี้ช่องทางอาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาของสำนักงานกศน. ที่ผมจะเสนอนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เพื่อให้เริ่มใช้ได้ทันในปีการศึกษา 2555 นี้' ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานกศน.กล่าว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 02 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool