จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 สช.เชื่อมบทบาทกองทุนพัฒนาสตรีนาย ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผอ.สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผอ.สช.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สช. กล่าวว่า จากการประ ชุมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดและเครือข่าย พัฒนาการศึกษาเอกชน ตนได้เร่งรัดให้ครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ดำเนินการตามนโยบายของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เตรียมความพร้อมของครู และนักเรียน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร 100 ชั่วโมง ให้กับครูเอกชน จะนำวิทยากรหรือครูโรงเรียนนานาชาติมาฝึกอบรมให้ และโครงการแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดย สช.เตรียมความพร้อมอบรมครูเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตด้วย

'นาย สุชาติได้เน้นย้ำนโยบายการมีงานทำ โดยมีความประสงค์ให้โรงเรียนอาชีวะเอกชนมีการเชื่อมโยงกับกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีด้วย โดยให้นักเรียนโรงเรียนอาชีวะเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ จัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามท้องถิ่น ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเม.ย.เป็นต้นไป และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 6 เดือน' นายชาญวิทย์กล่าว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 03 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool