จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ชี้ตลาดขาดแรงงานสายอาชีพ-ไอที มศวจี้ปรับค่านิยมใหม่-แนะเพิ่มคุณสมบัติ3ด้าน


น.พ.เฉลิม ชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีว่า ปัจจุบันบัณฑิตมีความพร้อมมาก เนื่องจากการสอนในมหาวิทยาลัยมีความเข้มข้น และเปลี่ยนจากการสอนที่สื่อสารทางเดียว เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ อย่างไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของบัณฑิตจบใหม่ ที่ตลาดแรงงานต้องการและมหาวิทยาลัยต้องเพิ่มเติมให้นักศึกษามีอยู่ 3 ด้านคือ 1.มนุษยสัมพันธ์ คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ใจน้อย ไม่เกี่ยงงาน เป็นคุณสมบัติที่ทุกบริษัทอยากได้เช่นนี้เข้าทำงาน 2.ทักษะด้านภาษา ไม่เพียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากมีทักษะภาษาที่ 3 ด้วยก็จะได้เปรียบมาก และ 3.ทักษะด้านเทคโนโลยี เพราะปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้จากเทคโนโลยี

'แต่ ละปีประเทศไทยมีเด็กจบใหม่ประมาณ 7-8 แสนคน จำนวนนี้เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีกว่า 2 แสนคน นักศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีกกว่า 6 แสนคน พบว่าผู้ที่จบระดับปริญญาตรีมีอัตราตกงานสูงกว่าระดับปวช.และปวส. สาเหตุหนึ่งเพราะมีค่านิยมในการเลือกงาน ดังนั้น จึงควรมีการปรับค่านิยมเสียใหม่' อธิการบดี มศว กล่าว

ด้านน.ส.พรรษ มณฑ์ พัฒนกิจเรือง รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การค้าเมกาบางนา ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยจะเกิดวิกฤตธรรมชาติ แต่ในฐานะที่อยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล มองว่ายังมีความต้องการแรงงานและมีตำแหน่งงานอยู่ต่อเนื่อง โดยสาขาตลาดมีความต้องการมากคือ สาขาเทคโนโลยีและไอที เพราะหลายบริษัทต้องการสื่อสารทางออนไลน์หรือเว็บไซต์มากขึ้น และสาขาการตลาด ที่จะช่วยเรื่องการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 03 เม.ย. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool