จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 เร่งตั้งงบจ่ายเงินเดือนครูเอกชน
น.ส.ศศิ ธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ได้เสนอกรอบวงเงินงบประมาณปี 2556 กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประมาณ 5 แสนล้านบาท ซึ่งจากการประชุมครม.ครั้งล่าสุด ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบวงเงินในส่วนของศธ.และองค์กรในกำกับแล้วที่ตัวเลข ประมาณ 4.89 แสนล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ประมาณ 70,000 ล้านบาท ดังนั้น ขั้นตอนจากนี้คือ การเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของกรรมาธิการงบประมาณ ซึ่งงบดังกล่าวนี้รวมงบประมาณที่จำเป็นทุกๆ อย่าง อาทิ งบประมาณแท็บเล็ต เงินเดือนครู เป็นต้น โดยนโยบายของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ. จะไม่ให้เสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่ม แต่ให้บริหารจัดการงบที่มีอยู่ เพราะงบที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินมานั้น ถือว่าสูงที่สุดกว่ากระทรวงอื่นๆปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า งบที่นำเสนอเข้าสู่ขั้นกรรมาธิการงบประมาณ สภาฯ ปกติแล้วก็สามารถที่จะปรับลดงบลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนของศธ.จะถูกปรับลดเท่าใด ทั้งนี้ จากการที่ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ศธ.เสนอขอปรับเพิ่มเงินเดือน รวมค่าครองชีพชั่วคราว ครูโรงเรียนเอกชน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับรายได้เดือนละ 15,000 บาทให้สอดรับกับที่รัฐบาลปรับเงินเดือนข้าราชการ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2555 ครูจะได้รับเงินเดือนประมาณ 9 เดือน โดยโอนเข้าไปรวมอยู่กับเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนเอกชน แต่ในปีงบประมาณ 2556 จะมีการตั้งงบเพื่อจ่ายเงินเดือนที่ปรับเพิ่มให้ครูเอกชนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับเงินเดือนไม่ครบ ซึ่งเงินเดือนที่ปรับดังกล่าว จะเริ่มโอนให้โรงเรียนได้เร็วๆ นี้

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 07 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool