จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 ชู แก่งจันทร์ โมเดลนำร่องยุบร.ร.เล็ก รมต.โวโอเน็ตดีขึ้น-เล็งอัดงบ-แก้เกณฑ์คุรุสภานาย สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังผู้บริหาร ร.ร.เครือข่ายแก่งจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เลย เขต 1 และคณาจารย์ ม.ราชภัฏ (มรภ.) เลย รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก่งจันทร์โมเดล ที่นำร่องการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ด้วยวิธียุบรวมเข้าด้วยกัน ว่า หลังจากยุบรวมผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น วัดได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2554 เฉลี่ยแล้วดีขึ้นทุกวิชาเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย 49.15 เพิ่มขึ้น 19.39 คณิตศาสตร์ 53.92 เพิ่มขึ้น 27.41 วิทยาศาสตร์ 43.57 เพิ่มขึ้น 4.76 สังคมศาสตร์ 47.87 เพิ่มขึ้น 5.81 สุขศึกษา 51.94 เพิ่มขึ้น 0.49 ศิลปศึกษา 44.81 เพิ่มขึ้น 11.67 การงานและพื้นฐานอาชีพ 53.85 เพิ่มขึ้น 7.26 และอังกฤษ 41.47 เพิ่มขึ้น 27.56'เมื่อการนำร่องประสบความสำเร็จ จึงอยากให้สพฐ.ขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศประมาณ 14,000 โรงต่อไป ด้วยการให้โรงเรียนขนาดเล็กรวมตัวกันเป็นศูนย์เครือข่าย ประมาณ 1,000 เครือข่าย โดยผมจะสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อรถตู้รับส่งนักเรียนให้ทุกเครือข่ายประมาณ 2,000 คัน ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดปัญหาขาดแคลนรถรับส่งนักเรียนตามมา' รมว.ศธ.กล่าวรมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นางมัณฑนา อินทุสมิต คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย ได้นำเสนอผลวิจัยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมข้อเรียกร้องต่างๆ อาทิ เปิดโอกาสให้นักศึกษาครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะปัจจุบันคุรุสภามีหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาครูต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เท่านั้น ถึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการประเมิน จึงอยากให้มีการปลดล็อกเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งตนรู้สึกแปลกใจเหมือนกัน เพราะโรงเรียนเล็กประสบปัญหาขาดแคลนครูจำนวนมาก แต่คุรุสภากลับมีหลักเกณฑ์เช่นนี้ออกมา ดังนั้น จึงมอบสพฐ.ไปหารือแก้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกับคุรุสภาแล้ว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 07 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool