จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 แท็บเล็ต ป.1 ส่อแจกไม่ทันเปิดเทอม ศักดา จี้ไอซีทีเร่งจีน-สั่งสพฐ.เข้มน.ร.ลายมือแย่นาย ศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงโครงการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบพกพา ที่รัฐบาลเตรียมแจกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงแนวโน้มว่าจะแจกได้ทันในภาคเรียนที่ 1/2555 หรือไม่ ซึ่งเท่าที่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกันวิเคราะห์เชื่อว่าไม่น่าจะทัน ขณะที่ภาคเรียนที่ 2/2555 จะได้รับหรือไม่ คงต้องวิเคราะห์หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ไปแล้ว ถึงจะเห็นภาพว่าได้หรือไม่ เพราะบริษัทเสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ที่คาดว่าจะเป็นผู้ผลิต เป็นบริษัทระดับกลางๆ เท่านั้นไม่ใช่บริษัทใหญ่ และการเสนอราคาต่ำมากๆ ก็ทำให้บริษัทใหญ่ไม่อยากเข้ามาแข่งขัน ดังนั้นถ้าทำสัญญาร่วมกันแล้วผลิตแท็บเล็ตได้ครั้งละไม่กี่เครื่อง ปัญหาจะตามมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้วิเคราะห์ให้ดีและเร่งรัดให้ได้ตามกำหนด เพราะในฐานะ รมช.ศธ.ก็อยากให้นักเรียนได้รับแท็บเล็ตทันเปิดภาคเรียนแรกรม ช.ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มอบให้ สพฐ.วางยุทธศาสตร์เรื่องลายมือนักเรียนไทยด้วย เพราะปัจจุบันสื่อมวลชนสะท้อนปัญหาออกมาว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ลายมือแย่มากๆ ส่วนหนึ่งยังสะกดคำไม่เป็น หรือสะกดคำผิดๆ ตามค่านิยมการพิมพ์คำผิดๆ ในโลกโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ก ที่ประชุมได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าเมื่อแท็บเล็ตและระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาสู่ ชีวิตประจำวันมากขึ้น การเขียนหนังสือก็จะน้อยลง ดังนั้นจึงมอบนโยบายให้จัดการประกวดคัดลายมือ เพื่อกระตุ้นนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.ทุกโรงทั่วประเทศ โดยแข่งขันในระดับจังหวัดหาตัวแทนมาแข่งขันระดับภาค เพื่อคัดมาแข่งขันระดับประเทศซึ่งจะมีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ให้นักเรียนไทย ทั่วประเทศได้รับชมด้วยทั้งนี้เมื่อแข่งขันเสร็จแล้ว อาจมีการนำตัวอย่างลายมือพร้อมชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัล พิมพ์ลงหนังสือที่แจกฟรีตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกย่องและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กคนอื่นๆ ได้เอาเป็นแบบอย่างด้วย

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 08 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool