จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 เร่งคลอดพ.ร.บ.ศึกษาตลอดชีวิตนาย สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตว่า หลังจากคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ศธ. ซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชุมร่วมกันและมีมติให้แยกสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นสำนักงานหนึ่งในสำนักงานปลัดศธ. ออกมาเป็นแท่ง หรือองค์กรหลักที่ 6 ของศธ. ตลอดจนยกระดับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีฐานะเป็นสำนักงานหนึ่งในสำนักงานปลัดศธ. ขึ้นเป็นกรมแต่ยังอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดศธ. เพื่อให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้นแล้วนั้น สำนักงาน กศน.ต้องดำเนินการจัดทำร่างพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตทันที'เมื่อครม.มอบให้นำกลับมาสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง ระบบ ราชการศธ. ที่มีตัวแทนจากหลายหน่วยงานมาให้ความเห็น ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน กศน. แยกออกมาเป็นองค์กรหลักอีกหนึ่งแท่ง ศธ.แล้ว ดังนั้นสำนักงาน กศน.จะต้องเดินหน้าจัดทำร่างพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตให้มีความชัดเจนแล้ว เสนอมาที่ผมได้พิจารณาโดยเร็ว เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของครม. โดยนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการกศน.ต้องเร่งดำเนินการแล้ว เพราะพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องรอหน่วยงาน ก.ค.ศ. และสช.เพื่อเสนอมาพร้อมกัน หน่วยงานไหนพร้อมก็ให้เสนอขึ้นมาก่อนเลย' รมว.ศึกษาธิการกล่าว

แหล่งที่มา : ข่าวสด ฉบับที่ 7841 [หน้าที่ ] ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2555
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool