• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ข้อมูลศิษย์เก่า
 • ผลงานโรงเรียน


 • ประวัติโรงเรียน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
 • สถานที่ตั้ง
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ (Mission)
 • เกียรติประวัติโรงเรียน
 • ปรัชญาของโรงเรียน
 • ปณิธาน
 • คติพจน์
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 • เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • แผนที่การเดินทาง
 • สีประจำโรงเรียน
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน


 • คณะผู้บริหาร
 • บุคลากร
 • โรงเรียนในเขตลาดพร้าว
 • สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 • BMASMART SCHOOL
 • ติดต่อทาง E-MAIL
 • www.bangkokedu.in.th/


 • จำนวนผู้เยี่ยมชม


  ประมวลภาพกิจกรรม

  # ชื่อกิจกรรมของโรงเรียน อัพเดทเมื่อ
  มุฑิตาจิต 13  2555
  วันภาษาไทยแห่งชาติ 06  2555
  สอบชิงทุนชั้น ป.2 27  2555
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 09  2555
  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 09  2555
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2555 09  2555
  รับมอบ smart TV 40นิ้ว 40 เครื่อง 04  2555
  รับรางวัลงาน "รำลึกสุนทรภู่" 02  2555
  เลือกตั้งสภานักเรียน 8 มิ.ย. 55 02  2555
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 22  2555
  รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 12  2555
  ชนะเลิศการประกวดกลอนระดับประเทศ 12  2555
  การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555 16  2555
  งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 14  2555
  ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงฯ 13  2555
  มอบตัวและทดสอบนักเรียนอนุบาล 12  2555
  แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6 10  2555
  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเพชรถนอม 10  2555
  DAY CAMP ป.3 03  2555
  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 03  2555
  การทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อม O-NET 11  2555
  พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของยุวกาชาด 01  2555
  อ.สมเกียรติ มาแม้น รับรางวัลในงานวันครู 01  2555
  วันเด็กและกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2554 22  2555
  ค่ายแรลลี่วิชาการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป.4 22  2555
  การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554 08  2555
  ทำบุญใส่บาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2555 02  2555
  Merry Christmas 24  2554
  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5-6 24  2554
  สอบนักธรรม ป.4-6 18  2554
  ผู้อำนวยการพบนักเรียน 06  2554
  ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 05  2554
  รับรองฯ จิตติมา ศรีพิพัฒน์ 05  2554
  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร 11  2554
  ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเพชรถนอม 04  2554
  ส่งผอ.ชุติมา เดชะปิยวงศ์ โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ 02  2554
  ยินดีต้อนรับ ผอ.อภิชัย จันทรกุล 01  2554
  จากดวงใจ...มอบให้นิจนิรันดร์ 16  2554
  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครู 15  2554
  ผอ.ลานักเรียน 27  2554
  พิธีอันเชิญพระบรมรูป ร.6 ขึ้นประดิษฐาน 27  2554
  รางวัลที่ 2 ประกวดกลอนสด ระดับประเทศ 24  2554
  สัปดาห์วิทยาศาตร์ 19  2554
  เรียนรู้สู่โลกกว้าง 17  2554
  วันแม่แห่งชาติ 11  2554
  วันภาษาไทยแห่งชาติ 30  2554
  การประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม 26  2554
  แห่เทียนพรรษา 14  2554
  พิธีมอบวุฒิบัตรนักธรรมตรี 14  2554
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ ลูกเสือ 06  2554
  วันสุนทรภู่ 29  2554
  รณรงค์เลือกตั้งส.ส. 29  2554
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" 23  2554
  วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 16  2554
  กิจกรรมดับเพลิง-หนีไฟ 16  2554
  BIG Cleaning Day 06  2554
  พิธีมอบ พระโมคคัลลาน์กับพระสารีบุตร 06  2554
  คณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 13  2554
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1พ.ค.54 02  2554
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ 11  2554
  ด้วยรักและผูกพัน 06  2554
  ทำบุญ...ลานวิถีพุทธ วิถีธรรม 06  2554
  รองผู้อำนวยการ กล่าวลานักเรียน 01  2554
  พิธีมอบวุฒิบัตร อนุบาล2 20  2554
  ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและนิทรรศการวิชาการ 15  2554
  ปัจฉิมนิเทศ 09  2554
  เลือกตั้งสภานักเรียน 02  2554
  ตลาดนัดวิชาการ 02  2554
  แนะแนวการศึกษาต่อ 22  2554
  สัปดาห์ห้องสมุด 21  2554
  อ.สมเกียรติ รับรางวัลที่ 3 ประกวดแต่งกลอนวันครู 21  2554
  ครูและนักเรียนรับรางวัลการผลิตสื่อดิจิตอล 20  2554
  ค่ายแรลลี่วิชาการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป.4 20  2554
  วันเด็กและกีฬาสี 09  2554
  ทำบุญใส่บาตร ปีใหม่ 2554 09  2554
  Merry Christmas 02  2554
  อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/2553 12  2553
  พิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 04  2553
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 04  2553
  สอบธรรมศึกษา 01  2553
  ฮือ..ฮา..เพชรถนอมคว้า 1 เหรียญเงินจากกอล์ฟ 01  2553
  ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จนักกีฬาว่ายน้ำเพชรถนอม 30  2553
  วันมหาธีรราชเจ้า 25  2553
  ชาวเพชรถนอมยินดีต้อนรับ ผอ.ภิษณี เปี่ยมสำอาง 17  2553
  ยินดีต้อนรับ..คุณครูปัทมา หมั่นวิริยะ 17  2553
  กลับมาเยี่ยมเราบ้างนะ.."ครูเก๋" 16  2553
  ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ 02  2553
  ดอกรักบาน งานเกษียณ 26  2553
  "วันดอกรักบาน" 30  2553
  "บ้านนักวิทยาศาสตร์" 30  2553
  "ตลาดนัดวิชาการ" 10  2553
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-18 ส.ค. 53 25  2553
  วันแม่แห่งชาติ 15  2553
  วันภาษาไทยแห่งชาติ 31  2553
  สัมมนาบุคลากร 25-27 ณ บุญชูบางเบิด 31  2553
  พิธีใส่บาตรและหล่อเทียนพรรษา 31  2553
  ทัศนศึกษา Siam Ocean World 30  2553
  1 ก.ค.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 16  2553
  "ค่ายพุทธบุตร" ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 14  2553
  วันสุนทรภู่ 21-25 มิ.ย.53 29  2553
  ไหว้ครู 24 มิ.ย. 53 28  2553
  รณรงค์เลือกตั้ง สข. 23  2553
  การประชุมสัมมนา ข้าราชการครู เขตลาดพร้าว 23  2553
  อ.สมเกียรติ / อ.สิดารัศมิ์ รับรางวัล 03  2553
  ประชุมผู้ปกครอง 1 พ.ค. 53 04  2553
  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ 02  2553
  กีฬาสังสรรค์ สามัคคีชาวลาดพร้าว 29  2553
  ปัจฉิมนิเทศ ป.6 13  2553
  ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 15  2553
  ค่ายแรลลี่วิชาการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขาเขียว 08  2553
  แชมป์ว่ายน้ำ "กรุงเทพเกมส์" 27  2553
  วันเด็กและกีฬาสี 09  2553
  ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 29  2552
  MERRY CHRISTMAS 29  2552
  สัปดาห์ห้องสมุด 28  2552
  วันพ่อแห่งชาติ 08  2552
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 03  2552
  กีฬานักเรียน กทม. "ช้างน้อยเกมส์" ครั้งที่ 23 03  2552
  พิธีถวายราชสดุดีในวันมหาธีรราชเจ้า 25  2552
  อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6 19  2552
  การแข่งขันกีฬานักเรียน กทม. 15  2552
  ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียนประฐมวัย 15  2552
  เลือกตั้งสภานักเรียน 21  2552
  "9 ในดวงใจ" 10  2552
  ครู นักเรียน ดำนา 31  2552
  ร่วมแข่ง Find the Genius IT 30  2552
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-18 สิงหาคม 52 28  2552
  วันแม่แห่งชาติ 12  2552
  วันภาษาไทยแห่งชาติ 01  2552
  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ป.๔ 31  2552
  วันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ 06  2552
  ค่ายพุทธบุตร 30  2552
  พิธีไหว้ครู 18 มิถุนายน 2552 18  2552
  ประเมิน SMART SCHOOL 11  2552
  ประชุมสัมมนาครู เขตลาดพร้าว 07  2552
  อบรม "ยุวกวีศรีเพชรถนอม" 07  2552
  อบรมการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 26  2552
  ผู้ว่าออนไลน์ เปิดเทอมใหม่ คุณครูคนใหม่ 22  2552
  ประชุมผู้ปกครอง 08  2552
  ไกลตา แต่ใกล้ใจ 12  2552
  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและวันสถาปนาโรงเรียน 07  2552
  วันเด็กและกีฬาสี 15  2552
  รณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 05  2552
  Merry Christmas 05  2552
  สมจิต / กระแต ชวนน้องๆ ปลูกต้นไม้ 23  2551
  วันพ่อแห่งชาติ 05  2551
  วันมหาธีรราชเจ้า 25  2551
  อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5-6 24  2551
  กระทงสร้างสรรค์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  2551
  ฟุตซอล 12 ปีชาย ตัวแทนโซน กทม.เหนือ 13  2551
  "ครูไทยหัวใจวรรณศิลป์" 22  2551
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 21  2551
  วันแม่แห่งชาติ 18  2551
  เรียนรู้สู่โลกกว้าง 31  2551
  อ.สมเกียรติ รับรางวัลการประพันธ์บทร้อยกรองฯ 29  2551
  เพชรถนอมแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 24  2551
  ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 02  2551
  ผู้บริหารศึกษาดูงาน..เซี่ยงไฮ้ 24  2551
  ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 19  2551
  BIG CLENING DAY 18  2551
  เพชรถนอม...ซ้อมหนีไฟ 18  2551
  "โรงเรียนพอเพียง เล่น เรียน ด้วยชุมชนเกษตรกรรม" 03  2551
  ผู้ว่าพบนักเรียน&ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2551 23  2551
  BIG CLEANING DAY 22  2551
  โรงเรียนรักการอ่าน 22  2551
  วันเด็กและกีฬาสี 14  2551
  ทำบุญ ใส่บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 07  2551
  อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๔ 14  2550
  ภวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 04  2550
  เหรียญทองประวัติศาสตร์ 04  2550
  ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๕-๖ 15  2550
  แรลลี่รักการอ่าน 25  2550
  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร วันที่ 14-15 กันยายน 2550 15  2550
  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน เขตลาดพร้าว 04  2550
  โรงเรียนพอเพียง เรียนเล่น ด้วยชุมชนเกษตรกรรม 30  2550
  Big Cleaning Day and Global Warming 30  2550
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 26  2550
  รณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 21  2550
  กิจกรรม ดำนา 11  2550
  พิธีวางพานพุ่มถวายพระพร 12 สิงหาคม 2550 11  2550
  การแข่งขันว่ายน้ำ เพชรถนอมแชมเปี้ยนชิพ 08  2550
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 07  2550
  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 1 พ.ค. 2550 06  2550
  การประชุมปฏิบัติการตรวจสอบสถานศึกษา 01  2550
  80 คลองใส ถวายพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 22  2550
  "อำลา อาลัย" 21  2550
  BIG Cleaning Day... 16  2550
  สถาปนาโรงเรียนเพชรถนอม ครบ 50 ปี 04  2550
  วันเด็กและกีฬาสี 13  2550
  ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 24  2549

  Copyright © petroit.net All rights reserved