จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
จำนวนสถานศึกษา 1070 แห่ง   Page :1 of 54       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เกษมโปลีเทคนิค คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
2 เกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
3 เจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
4 ดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
5 พระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
6 โรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
7 วชิรสิน คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
8 สายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
9 สิงฟ้า คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
10 อนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
11 อนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
12 อนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
13 อนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
14 อนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
15 อนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
16 อนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
17 อนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
18 อนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
19 แอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด
20 อนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool