จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
จำนวนสถานศึกษา 503 แห่ง   Page :1 of 26       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 กาญจนจินดา แก่งเสี้ยน เมือง 1 รายละเอียด
2 ขัยจิตต์วิทยา บ้านใต้ เมือง 1 รายละเอียด
3 ดรุณากาญจนบุรี ปากแพรก เมือง 1 รายละเอียด
4 ถาวรวิทยา บ้านเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
5 บวรวิทยาอนุบาล บ้านเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
6 สิทธิศึกษา บ้านเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
7 หมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก วังด้ง เมือง 1 รายละเอียด
8 อนุบาลค่ายสุรสีห์ ลาดหญ้า เมือง 1 รายละเอียด
9 อนุบาลเมฆบัณฑิต ลาดหญ้า เมือง 1 รายละเอียด
10 เทคโนโลยีกาญจนบุรี ปากแพรก เมือง 1 รายละเอียด
11 ดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ ปากแพรก เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านท่าอ้อ เกาะสำโรง เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" เกาะสำโรง เมือง 1 รายละเอียด
15 วัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมือง 1 รายละเอียด
16 วัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน เมือง 1 รายละเอียด
17 ท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน เมือง 1 รายละเอียด
18 บ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านหนองปลวก แก่งเสี้ยน เมือง 1 รายละเอียด
20 ศึกษาพิเศษกาญจนบุรี ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool