จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
กำแพงเพชร
จำนวนสถานศึกษา 474 แห่ง   Page :1 of 24       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านวังชมภู เพชรชมภู ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
2 บ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
3 บ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
4 บ้านท่านา เพชรชมภู ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
5 โกสัมพีวิทยา โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
6 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
7 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
8 บ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
9 บ้านหนองแดน โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
10 บ้านไร่ลำปาง โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
11 บ้านคลองเมือง โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
12 บ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
13 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
14 บ้านไทยทวี โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
15 บ้านหนองวัวดำ โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
16 บ้านดงซ่อม โกสัมพี ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
17 บ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
18 ยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
19 บ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก ก.โกสัมพีนคร 1 รายละเอียด
20 ไทรงามพิทยาคม ไทรงาม ไทรงาม 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool