จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
ชัยนาท
จำนวนสถานศึกษา 216 แห่ง   Page :1 of 11       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม เนินขาม 1 รายละเอียด
2 อนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม 1 รายละเอียด
3 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เนินขาม เนินขาม 1 รายละเอียด
4 บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) เนินขาม เนินขาม 1 รายละเอียด
5 บ้านเก่า กะบกเตี้ย เนินขาม 1 รายละเอียด
6 บ้านกะบกเตี้ย กะบกเตี้ย เนินขาม 1 รายละเอียด
7 บ้านทุ่งโพธิ์ กะบกเตี้ย เนินขาม 1 รายละเอียด
8 บ้านหนองยาง สุขเดือนห้า เนินขาม 1 รายละเอียด
9 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สุขเดือนห้า เนินขาม 1 รายละเอียด
10 บ้านหนองเด่น สุขเดือนห้า เนินขาม 1 รายละเอียด
11 บ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม 1 รายละเอียด
12 บ้านหัวถนน ไร่พัฒนา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
13 บ้านหนองมะขาม(สวัสดิ์ศานุสรณ์) ไร่พัฒนา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
14 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ไร่พัฒนา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
15 วัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
16 บ้านเขาแหลม ไร่พัฒนา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
17 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คุ้งสำเภา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
18 วัดพิกุลงาม คุ้งสำเภา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
19 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) คุ้งสำเภา มโนรมย์ 1 รายละเอียด
20 อนุบาลมโนรมย์ คุ้งสำเภา มโนรมย์ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool