จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
นนทบุรี
จำนวนสถานศึกษา 249 แห่ง   Page :1 of 13       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 กฤษณะวิทยา บางเขน เมือง 1 รายละเอียด
2 การัญศึกษา ตลาดขวัญ เมือง 1 รายละเอียด
3 เขมพิทยา สวนใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
4 ติวานนท์ศึกษา ตลาดขวัญ เมือง 1 รายละเอียด
5 เทพประทานพร สวนใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
6 ธัมมสิริศึกษา บางกระสอ เมือง 1 รายละเอียด
7 ประสาทพร ตลาดขวัญ เมือง 1 รายละเอียด
8 พลับพลาศิริวิทยา สวนใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
9 พัชรานุบาล สวนใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
10 พิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมือง 1 รายละเอียด
11 รุ่งโรจน์ศึกษา ท่าทราย เมือง 1 รายละเอียด
12 เล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมือง 1 รายละเอียด
13 ศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมือง 1 รายละเอียด
14 สมานพิชากร ท่าทราย เมือง 1 รายละเอียด
15 สันติวัน บางกระสอ เมือง 1 รายละเอียด
16 สาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมือง 1 รายละเอียด
17 อนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมือง 1 รายละเอียด
18 อนุบาลจุฬสมา บางเขน เมือง 1 รายละเอียด
19 อนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมือง 1 รายละเอียด
20 อนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool