จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
นครปฐม
จำนวนสถานศึกษา 333 แห่ง   Page :1 of 17       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เจริญศิลป์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
2 ธรรมาภิสมัย พระประโทน เมือง 1 รายละเอียด
3 บอสโกพิทักษ์ โพรงมะเดื่อ เมือง 1 รายละเอียด
4 บำรุงวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
5 สว่างวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
6 สาครวิทยา ท่าฉลอม เมือง 1 รายละเอียด
7 อนุบาลจันทร์สว่างกูล พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
8 อนุบาลจิตรมณี พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
9 อนุบาลไผทวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
10 อนุบาลเพ็ญวิทยา สนามจันทร์ เมือง 1 รายละเอียด
11 อนุบาลศิริวรรณ สนามจันทร์ เมือง 1 รายละเอียด
12 อนุบาลสมบูรณ์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
13 อนุบาลสุธีธร พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
14 อนุบาลเสริมปัญญา พระปฐมเจดีย์ เมือง 1 รายละเอียด
15 อำนวยวิทย์นครปฐม วังตะกู เมือง 1 รายละเอียด
16 ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี ห้วยจรเข้ เมือง 1 รายละเอียด
17 เทคโนโลยีนครปฐม พระประโทน เมือง 1 รายละเอียด
18 นครปฐมเทคโนโลยี พระประโทน เมือง 1 รายละเอียด
19 พัฒนบริหารธุรกิจ สระกะเทียม เมือง 1 รายละเอียด
20 โพรงมะเดื่อวิทยาคม โพรงมะเดื่อ เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool