จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
นครสวรรค์
จำนวนสถานศึกษา 663 แห่ง   Page :1 of 34       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
2 บ้านแหลมยาง เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
3 บ้านคลองคล้า เขาดิน เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
4 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
5 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ เขาดิน เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
6 วัดดงเมือง เขาดิน เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
7 โอสถสภาอุปถัมภ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
8 วัดมรรครังสฤษดิ์ เขาดิน เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
9 วัดมหาโพธิใต้ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
10 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
11 บ้านหนองหัวเรือ มหาโพธิ์ เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
12 วัดหนองแพงพวย หนองเต่า เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
13 บ้านยางใหญ่ หนองเต่า เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
14 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) หนองเต่า เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
15 ศึกษาศาสตร์ หนองเต่า เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
16 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) หนองเต่า เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
17 วัดหนองเต่า หนองเต่า เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
18 หัวดงราชพรหมาภรณ์ หัวดง เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
19 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) หัวดง เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด
20 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) หัวดง เก้าเลี้ยว 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool