จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนสถานศึกษา 269 แห่ง   Page :1 of 14       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก 1 รายละเอียด
2 วัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก 1 รายละเอียด
3 บ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก 1 รายละเอียด
4 วัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก 1 รายละเอียด
5 บ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก 1 รายละเอียด
6 บ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก 1 รายละเอียด
7 บ้านสีดางาม เพชรเกษม ทับสะแก 1 รายละเอียด
8 บ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก 1 รายละเอียด
9 บ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก 1 รายละเอียด
10 วัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก 1 รายละเอียด
11 อนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก 1 รายละเอียด
12 ทับสะแกวิทยา นาหูกวาง ทับสะแก 1 รายละเอียด
13 บ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก 1 รายละเอียด
14 ประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก 1 รายละเอียด
15 สมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก 1 รายละเอียด
16 บ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก 1 รายละเอียด
17 อ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก 1 รายละเอียด
18 บ้านดอนทราย สิบเอ็ดเจ้า-ทับสะแก ทับสะแก 1 รายละเอียด
19 ห้วยยางวิทยา ห้วยยาง ทับสะแก 1 รายละเอียด
20 บ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool