จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
ปทุมธานี
จำนวนสถานศึกษา 200 แห่ง   Page :1 of 10       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง 1 รายละเอียด
2 วัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง 1 รายละเอียด
3 ปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง 1 รายละเอียด
4 ลําสนุ่น คลองสอง คลองหลวง 1 รายละเอียด
5 สังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 1 รายละเอียด
6 คลองสอง คลองสอง คลองหลวง 1 รายละเอียด
7 วัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง 1 รายละเอียด
8 วัดกลางคลองสาม คลองสอง คลองหลวง 1 รายละเอียด
9 สามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง 1 รายละเอียด
10 วัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง 1 รายละเอียด
11 บ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 1 รายละเอียด
12 วัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 1 รายละเอียด
13 วัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง 1 รายละเอียด
14 วัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง 1 รายละเอียด
15 บึงเขาย้อน คลองสี่ คลองหลวง 1 รายละเอียด
16 วัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง 1 รายละเอียด
17 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง 1 รายละเอียด
18 วัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง 1 รายละเอียด
19 เจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง 1 รายละเอียด
20 วัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool