จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
พิจิตร
จำนวนสถานศึกษา 409 แห่ง   Page :1 of 21       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านหนองสาหร่าย คลองทราย ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
2 บ้านหนองตะเคียน คลองทราย ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
3 บ้านหนองจั่ว คลองทราย ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
4 บ้านท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
5 บ้านวังอ้อ ท่าเยี่ยม ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
6 บ้านวังทับไทร วังทับไทร ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
7 บ้านหนองสองห้อง วังทับไทร ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
8 บ้านตลุกหิน วังทับไทร ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
9 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
10 อนุบาลสากเหล็ก สากเหล็ก ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
11 บ้านปากดง สากเหล็ก ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
12 บ้านสายดินแดง สากเหล็ก ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
13 บ้านถ้ำคะนอง สากเหล็ก ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
14 บ้านทุ่งสำราญ สากเหล็ก ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
15 บ้านท่าพิกุล สากเหล็ก ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
16 บ้านหนองต้นพลวง หนองหญ้าไทร ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
17 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ หนองหญ้าไทร ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
18 บ้านคลองทรายใหญ่ หนองหญ้าไทร ก.สากเหล็ก 1 รายละเอียด
19 บ้านเนินขวาง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง 1 รายละเอียด
20 บ้านมาบมะไฟ เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool